Hotline: 1
Đang xem: 35 người.
Tổng truy cập: 1.990.489 lượt.
CAMERA
Camera hàn quốc Samsung ip anti-vandal SNV-1080RP/AJ
VGA, IR LED, IP66, D&N, SD Audio
10,797,800 VND
Camera hàn quốc Samsung ip anti-vandal  SNV-5010P
WN1, 1.3M Vandal Flat Dome, H.264, IP66, Railway Certification
15,117,700 VND
Camera hàn quốc Samsung ip anti-vandal SNV-5080P
WN1, 1.3M Vandal Dome, H.264, D&N, PoE, SD, Audio, VA
17,277,000 VND
Camera hàn quốc Samsung ip anti-vandal SNV-5080RP
1.3M IR LED, ICR, 3~8.5mm Motorized Lens
19,435,000 VND
Camera hàn quốc Samsung ip anti-vandal SNV-7080P
3M, IP66, ICR, WDR, 3~8.5mm Motorized Lens
20,810,400 VND
Camera hàn quốc Samsung ip anti-vandal SNV-7080RP
3M IR LED, ICR, 3~8.5mm Motorized
21,595,600 VND
Camera hàn quốc Samsung ip  one body box SND-1011P/AJ
VGA, CMOS, IP66, IV
5,614,700 VND
Camera hàn quốc Samsung ip  one body box SND-1080P
VGA, SD, Audio, 2.3~7.9mm V/F
8,205,600 VND
 
 
Giỏ hàng
Hiện tại có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
A