Hotline: 1
Đang xem: 9 người.
Tổng truy cập: 1.990.489 lượt.
CAMERA
Camera hàn quốc KCE mini  KCE - P110
• 1/3"  Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
1,801,800 VND
Camera hàn quốc KCE mini KCE - M110V
• 1/3"  Sony Super HAD CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
2,079,000 VND
Camera hàn quốc KCE mini KCE - M110
• 1/3"  Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 600 TV Lines
1,824,900 VND
Camera hàn quốc KCE dome hồng ngoại KCE - KVDTI1130D
• 1/3"  Sony  Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
4,111,800 VND
Camera hàn quốc KCE dome hồng ngoại  KCE - NDI1130V
• 1/3"  Sony  Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm
3,003,000 VND
Camera hàn quốc KCE dome hồng ngoại  KCE - NDTI1130D
• 1/3"  Sony  Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
3,395,700 VND
Camera hàn quốc KCE dome hồng ngoại KCE - DI1155
• 1/3"  Sony  Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính cố định: 6mm
3,141,600 VND
Camera hàn quốc KCE dome hồng ngoại KCE - DI1145V
• 1/3"  Sony  Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 4~9mm
3,811,500 VND
 
 
Giỏ hàng
Hiện tại có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
A