Hotline: 1
Đang xem: 38 người.
Tổng truy cập: 1.990.489 lượt.
CAMERA
Camera hàn quốc KCE dome  KCE - DI1124
• 1/3"  Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính cố định: 3.6mm
2,263,800 VND
Camera hàn quốc KCE dome  KCE - NDT1100D
• 1/3"  Sony Super HAD  CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
3,003,000 VND
Camera hàn quốc KCE dome   KCE - D110
• 1/3"  Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
1,501,500 VND
Camera hàn quốc KCE dome KCE - VMD110
• 1/3"  Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
1,963,500 VND
Camera hàn quốc  KCE thân  KCE-SBTI1150D
• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines,
5,913,600 VND
Camera hàn quốc KCE thân KCE-SBTI1145D
• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines,
4,504,500 VND
Camera hàn quốc KCE thân  KCE-NBTI1150D
• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
6,421,800 VND
Camera hàn quốc KCE thân  KCE-NBTI1145D
• 1/3"  Sony  Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
5,128,200 VND
 
 
Giỏ hàng
Hiện tại có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
A