Hotline: 1
Đang xem: 11 người.
Tổng truy cập: 1.990.489 lượt.
CAMERA
Camera đài loan avtech pro -ivs AVM602 zVp
1/3" H.R Color CCD image sensor, 480 TV lines, 0.17lux/ f2.0, 12 IR Led , Camera  thông minh  IVS ,Báo động qua điện thoại khi kết hợp với đầu ghi thông minh AVC794 ,  thích hợp lắp cho máy ATM. Xem đêm 10m.
2,333,500 VND
Camera đài loan  avtech dome  hồng ngoại KPC143 zEp  ( Lens 6.0mm)         
1/3"  H.R Color CCD image sensor,  520 TVLines, 0.3lux/F2.0 0 lux (IR on ) Xem đêm 15m.Lens : f6.0mm/F2.0 . Lens Angle 54°
1,059,500 VND
Camera đài loan avtech dome  hồng ngoại KPC143 zEp   ( Lens 3.6mm)  
1/3"  H.R Color CCD image sensor,  520 TVLines, 0.3lux/F2.0 0 lux (IR on ) Xem đêm 15m.Lens : f3.6mm/F2.0 . Lens Angle 92.6°
1,105,000 VND
Camera đài loan avtech dome  hồng ngoại AVC432 zAp  ( Lens 3.6mm)  
1/3"HR Color CCD image sensor SONY Effio Super Hight Resolution   0.05lux/F2.0  Xem đêm 15m.Lens : f3.6mm/F2.0 . Lens Angle 92.6°
1,521,000 VND
Camera đài loan avtech dome  hồng ngoại KPC133 zAdp
1/3"  Color CCD image sensor,  Standard  TVLines, 0.4lux/F2.0 0 lux (IR on ).Xem đêm 10m.Lens : f3.6mm/F2.0 . Lens Angle 92.6°
848,250 VND
Camera đài loan avtech dome hồng ngoại KPC133 zDp 1/3" Color CCD image sensor, Standard TVLines, 0.4lux/F2.0 0 lux (IR on ) .Xem đêm 15m.Lens : f3.6mm/F2.0 . Lens Angle 92.6°
845,000 VND
Camera đài loan avtech dome  hồng ngoại   KPC133 zEWp
1/3"  H.R Color CCD image sensor,  520 TVLines, 0.6lux/F2.0 0 lux (IR on ) Xem đêm 15m.Lens : f3.6mm/F2.0 . Lens Angle 92.6°
1,033,500 VND
Camera đài loan avtech dome  hồng ngoại KPC133 zEp
1/3"  H.R Color CCD image sensor,  520 TVLines, 0.6lux/F2.0 0 lux (IR on ) Xem đêm 15m.Lens : f3.6mm/F2.0 . Lens Angle 92.6°
1,033,500 VND
 
 
Giỏ hàng
Hiện tại có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
A