Hotline: 1
Đang xem: 12 người.
Tổng truy cập: 1.990.489 lượt.
ĐẦU GHI HÌNH
Đầu ghi 8 Kênh chuẩn H264
• Video In:   8 đầu vào BNC
• Video Out: 1 HDMI(1080p), 1 VGA(1080p), 1 Multi Spot Output,2ch Alarm In / 1ch Alarm Out, 1ch Audio In / 1ch Audio Out
• Tốc độ hiển thị: 200 fps
• Tốc độ ghi 240 fps 960H.D1 Resulution Recording
Liên hệ
Đầu ghi 4 Kênh chuẩn H264
• Video In:   4 đầu vào BNC
• Video Out: 1 HDMI(1080p), 1 VGA(1080p), 1 Multi Spot Output,2ch Alarm In / 1ch Alarm Out, 1ch Audio In / 1ch Audio Out
• Tốc độ hiển thị: 100 fps
• Tốc độ ghi 120 fps 960H.D1 Resulution Recording
Liên hệ
Đầu ghi DVR 16 kênh chuẩn H264
• Video In:   16 đầu vào BNC, Audio: 1 IN/1 OUT
• Video Out: 1 BNC, 1 VGA (SXGA), 1 Spot
• Tốc độ hiển thị: 400 fps
Liên hệ
Đầu ghi DVR 8 kênh chuẩn H264
• Video In:   8 đầu vào BNC, Audio: 1 IN/1 OUT
• Video Out: 1 BNC, 1 VGA (SXGA), 1 Spot
• Tốc độ hiển thị: 200 fps
• Tốc độ ghi 240 fps (CIF),  Resulution Recording
Liên hệ
Đầu ghi DVR 4 kênh chuẩn H264
• Video In:   4 đầu vào BNC, Audio: 1 IN/1 OUT
• Video Out: 1 BNC, 1 VGA (SXGA), 1 Spot
• Tốc độ hiển thị: 100 fps
• Tốc độ ghi 120 fps H.D1,  Resulution Recording
Liên hệ
Đầu ghi DVR 16 kênh chuẩn H264
• Video In:   16 đầu vào BNC, Audio: 1 IN/1 OUT
• Video Out: 1 BNC, 1 VGA (SXGA), 1 Spot
• Tốc độ hiển thị: 400 fps
• Tốc độ ghi hình 480 fps (CIF), Resulution Recording
Liên hệ
Đầu ghi DVR 8 kênh chuẩn H264
• Video In:   8 đầu vào BNC, Audio: 1 IN/1 OUT
• Video Out: 1 BNC, 1 VGA (SXGA), 1 Spot
• Tốc độ hiển thị: 200 Fps
• Tốc độ ghi 240 fps (CIF),  Resulution Recording
Liên hệ
Đầu ghi DVR 16 kênh chuẩn H264
• Video In:   4 đầu vào BNC, Audio: 1 IN/1 OUT
• Video Out: 1 BNC, 1 VGA (SXGA), 1 Spot
• Tốc độ hiển thị: 100 fps
• Tốc độ ghi 120 fps H.D1,  Resulution Recording
Liên hệ
 
 
Giỏ hàng
Hiện tại có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
A